Pell Grants: Lễ Kỷ niệm 40 năm Chương trình Tài trợ giáo dục (10/9/2012)  
 

Pell Grants: Lễ Kỷ niệm 40 năm Chương trình Tài trợ giáo dục (10/9/2012).

Posted on June 23, 2012 by Arne Duncan

Cross-posted from the White House Blog.

Như Tổng thống Obama bày tỏ trong một thông báo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập chương trình này:

“Bốn mươi năm trước, đất nước của chúng ta đã cam kết đưa giáo dục đại học đến mọi người Mỹ bằng cách tạo ra chương trình tài trợ giáo dục Grant gọi là Cơ hội giáo dục cơ bản Grant- sau này đổi tên thành Liên bang Pell Grant, theo tên Thượng nghị sĩ Claiborne Pell, để tôn vinh những nỗ lực của ông đã sáng tạo ra chương trình. Trong lễ kỷ niệm này, chúng ta sẽ nhìn lại bốn mươi năm quá trình thực hiện lời hứa đó và tiếp tục cống hiến để làm cho mọi người có khả năng tài chính để học đại học.

Liên bang Pell Grants đã giúp hàng triệu người Mỹ phát huy tiềm năng bằng cách không chỉ mở rộng cánh cửa vào đại học, mà còn cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ tài chính cần thiết để hoàn thành nghiên cứu và phát triển khả năng trong nền kinh tế ngày nay. Đó là lý do tại sao Bộ phận Quản lý hành chính luôn dành ưu tiên tài trợ chính cho Pell vào mỗi năm. Chúng ta đã cung cấp nguồn lực hỗ trợ để gia tăng 50% tổng số người nhận Pell Grant, mở rộng cánh cửa đại học cho hàng triệu sinh viên trên khắp đất nước, tích cực nâng giải thưởng lên tối đa để theo kịp với chi phí gia tăng, củng cố chương trình Pell Grant của các ngân hàng cho vay sinh viên liên bang và cung cấp viện trợ tài chính trực tiếp cho học sinh. Bằng cách tiếp tục cung cấp các khoản tài trợ mở rộng cơ hội giáo dục cho sinh viên, chúng ta đang đầu tư chủ yếu vào sự thành công của từng cá nhân và cũng là sự thành công của nước Mỹ trong thế kỷ 21”.

Bốn đại diện thành công tiêu biểu nhận giải thưởng của chương trình Pell Grants, là:

Thập niên 1970 – Maura Casey, nhà báo và cựu thành viên của ban biên tập New York Times, người đã đọat giải Pulitzer Prize.

Thập niên 1980 – Jamie Merisotis, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Lumina Foundation, quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất quốc gia dành riêng cho việc gia tăng lượng sinh viên đăng ký học đại học và tốt nghiệp đại học.

Thập niên 1990 – Vỹ H. Trương, luật sư chuyên biện hộ cho người dân địa phương ở Boston và là luật sư gốc Việt đầu tiên đã được bổ nhiệm làm Công tố viên (Biện lý) quận Suffolk, Massachusetts

Thập niên 2000 – Jasmine Johnson, cô vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Stephen College. Cô đã ở trong viện mồ côi từ năm hai tuổi và nhận được nhiều học bổng, trong đó có chương trình hỗ trợ tài chính Pell Grant để giúp cô được học cao hơn.


 
  Pell Institute Commemorates 40th Anniversary of Pell Grants  


U.S. Ambassador to the United Nations, Susan Rice, and Lois Dickson Rice

(l-r) Chandra Taylor Smith, Director of the Pell Institute and Vice President for Research, Council for Opportunity in Education; Clay Pell, Grandson of Senator Clayborne Pell; Jasmine Johnson, Graduate student in the Columbia University School of Social Work; Vy Truong, Attorney in Suffolk County, MA; Lois Dickson Rice, Miriam Carliner Scholar in Economic Studies, Brookings Institution; Jamie Merisotis, President of the Lumina Foundation for Education; Maura Casey, Former member of the New York Times editorial board; Dallas Pell, Daughter of Senator Claiborne Pell; and Arnold Mitchem, President of the Council for Opportunity in Education