LUẬT GIA ĐÌNH  
 

Luật sư Vỹ Trương có nhiều kinh nghiệm bao quát về luật gia đình và đã đảm trách rất nhiều các vụ án liên quan đến luật gia đình ở các tòa án tiểu bang Massachusetts. Luật gia đình là các vấn đề pháp lý liên quan đến các mối liên hệ trong gia đình, không chỉ dừng lại ở mối liên hệ vợ chồng.

Tóm tắt

Các vấn đề luật gia đình được xử lý ở các tòa án tiểu bang, không phải liên bang. Ở Massachusetts, hầu hết các vấn đề luật gia đình được xử lý ở Cục tòa án gia đình.

Những vấn đề gia đình bao gồm:

  • Bản chất của hôn nhân, hôn nhân đồng tính và các cặp sống chung nhà.
  • Những vấn đề phát sinh trong hôn nhân, gồm bạo lực gia đình: chồng/ vợ/ con, tính hợp pháp của quan hệ cha/ mẹ/ con, nhận con nuôi, mang thai hộ, và bắt cóc trẻ em.
  • Sự kết thúc mối quan hệ và những vấn đề có liên quan như: ly hôn, bãi bỏ một hôn nhân không hợp lệ, giải quyết vấn đề tài sản, tiền trợ cấp cho người vợ sau khi ly hôn, yêu cầu trách nhiệm của cha mẹ đối với con như là chăm sóc con, thăm con, và tiền nuôi con.

Luật gia đình cũng bao gồm tất cả mọi khía cạnh luật pháp về một gia đình hiện đại và danh sách trên không bao gồm những vấn đề tiềm tàng trong hệ thống tòa án gia đình. Trong hệ thống tòa án tiểu bang, tòa án xử những vấn đề gia đình là bận rộn nhất bởi vì nó liên quan đến tất cả mọi tầng lớp xã hội và kinh tế khác nhau.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.