LUẬT HÌNH SỰ  
 

Luật sư Vỹ Trương là cựu công tố viên, chuyên về luật hình sự. Thuật ngữ “luật hình sự” đề cập đến nhiều điều luật khác nhau trong đó đặc điểm chung là tiềm năng cho sự áp đặt hình phạt duy nhất và nghiêm khắc. Trừng phạt tội phạm, tùy thuộc vào tội và quyền pháp lý, có thể gồm tội tử hình, mất tự do, hoặc có sự giám sát của Nhà nước (tha bổng hoặc hưởng án treo), hoặc phạt tiền. Có rất nhiều hình thức phạm tội, như giết người, nhưng đạo luật để nghiêm cấm không hoàn toàn nhất quán giữa những bộ luật hình sự khác nhau. Và thậm chí ranh giới của 1 bộ luật cụ thể cũng mập mờ vì sự vi phạm dân sự có thể dẫn đến những hệ quả hình sự. Luật hình sự có đặc thù là chỉ được thi hành án bởi chính phủ, không giống như luật dân sự, có thể được thi hành án bởi các đảng phái riêng.

Tóm tắt

Ở Mĩ, sự truy tố tội phạm khởi đầu với đơn kiện của các thẩm phán, hoặc qua bản cáo trạng được đưa ra bởi hồi động xét xử. Về các vụ trọng án tại tòa Liên bang, điều luật bổ sung thứ năm trong Hiến pháp Mĩ yêu cầu bản cáo trạng. Yêu cầu Liên bang không áp dụng cho các bang vốn có nhiều thông lệ khác nhau. Ba tiểu bang Connecticut, Pennsylvania và Washington, và quận Columbia không áp dụng bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn. Điều luật bổ sung thứ 6 bảo đảm bị đơn tội phạm được xét xử nhanh chóng và công khai trong tòa án tiểu bang và Liên bang, thông qua hội đồng xét xử công bằng của tiểu bang và Quận nơi xảy ra tội ác.Và đảm bảo rằng bị đơn được thông báo, được đối mặt với nhân chứng chống lại anh ta. Có quá trình bắt buộc để có nhân chứng, và có sự trợ giúp của luật sư biện hộ. Luật sư bên nguyên đại diện cho quyền lợi của tiểu bang. Bị đơn có thể tự biện hộ, nếu muốn.

Trong hầu hết các trường luật ở Mĩ, khóa học căn bản về luật hình sự dựa trên Bộ luật hình sự mẫu và những bài kiểm tra về luật phổ biến Anh – Mĩ. Những tội ở Mĩ bị cấm ở khắp mọi nơi như tội giết người và hãm hiếp, và những tội liên quan đến hành vi và đạo đức xã hội như luật cấm ma túy và rượu bia.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.